μη-περιοδική σειρά μεταφράσεων

ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ1

Κείμενα

Μοιράσου το


Υποσημειώσεις:
  1. Η Το ‘κακέκτυπο’ υπάρχει2 αποκλειστικά σαν μεταφραστική άσκηση για εμένα (εγώ3). Τα κείμενα είναι γενικού περιεχομένου, με κλίση προς τις τέχνες. Όλες οι μεταφράσεις είναι «κοινό κτήμα» (public domain) όσο αφορά εμένα — δεν μπορώ να πω το ίδιο για τις συγγραφείς. Η διανομή των κειμένων γίνεται μέσα από τον ιστοχώρο του Github ελευθέρα σε ψηφιακή μορφή. εγώ, 13/10/2016.

  2. https://github.com/kakektiipo/kakektiipo.github.io

  3. I-am @ michael-jordan . eu. OpenPGP Key .asc ID=B588172C, Fingerprint=F658 C90E 40A4 C39E 6E58 EA06 9763 20B1 B588 172C.